Martine de Voort Intervisie Martine de Voort is sinds 1995 advocaat, mediator en coach. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Leiden en volgde de driejarige post-HBO opleiding professionele communicatie bij Phoenix opleidingen in Utrecht, een opleiding tot gedragskundige en coach in diepgaande ontwikkelingsprocessen op zowel persoonlijk als organisatorisch/professioneel niveau. Naast haar werk als advocaat, mediator en coach is zij gespreksleider intervisie bij de Nederlandse Orde van Advocaten, docent bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en docent bij de SSR (training en studiecentrum voor de rechterlijke macht). Verder is zij (vice) voorzitter, jurist, van de Klachtencommissie cliënten GGZ WNB en Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong en secretaris van de Raad van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Scheidingsmediation van de vFAS. Bij IJSBREKERS begeleidt Martine met regelmaat intervisiegroepen in het kader van de verplichte intervisie binnen de juridische praktijk. Martine biedt deskundige inhoudelijke begeleiding en kan als advocaat en mediator goed methodisch en analytisch werken.